Sinds 1 januari 2015 is er de transitie jeugdzorg. Dat betekent dat kinderen en jeugdigen niet meer vanuit de ziektekosten verzekeraar maar door de gemeente vergoed worden. De praktijk heeft  twee contracten:

  • met de gemeente Breda ( Jeugdzorg West Brabant Oost)
  • met de regio Hart van Brabant ( www. zorginregiohartvanbrabant.nl)

Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt het woonplaatsbeginsel; daar waar het kind staat ingeschreven bepaald welke gemeente betaald.

U kunt op twee manieren bij de praktijk terecht komen;

1)  De huisarts verwijst u rechtstreeks naar de praktijk en de beschikking wordt dan door de praktijk aangevraagd.

2) via de toegang/ frontlinie in uw wijk. Iedereen kan zich melden bij het loket/ de toegang of frontlinie (GGD/ MEE/consultatiebureau) met een hulpvraag. De medewerkers daar bepalen samen met u waar u het beste geholpen kunt worden en verwijzen u daar naar toe. Zij zullen hier voor ook een beschikking af geven. Deze beschikking is noodzakelijk voor de vergoeding en naamsgebonden, dwz de praktijk/instelling die daar vernoemt wordt, krijgt u vergoed. U kunt niet met een beschikking naar een andere hulpverlenersinstelling dan vernoemd. In de SGGZ is er sprake van complexe problematiek; de problemen van het aangemelde kind komen voort uit een ernstige stoornis of hangen samen met problemen binnen het gezin, de voorgeschiedenis van ouders of de complexe voorgeschiedenis van het kind ( denk aan verwaarlozing, traumata, autistiforme klachten, selectief mutisme). Binnen de SGGZ kan er lang durend behandeld worden.

De toestemming voor vergoeding moet door de praktijk worden aanvraagt of worden af gegeven door de toegang of frontlinie van uw wijk. Zie voor meer in formatie de website van de gemeente.

Gemeentelijke indeling

Breda: om inhoudelijke redenen is het contract met deze gemeente niet verlengd. U kunt terecht bij plaatselijke aanbieders of u ontvangt geen vergoeding en betaalt de behandeling zelf.

Regio Hart van Brabant: Goirle, Hilvarenbeek, Waalwijk, Dongen, Kaatsheuvel, Tilburg, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Heusden, Baarle Nassau, Alphen, Chaam, Haaren, Biezenmortel.

Hulp aan 18 +

Alleen met CZ , en Multizorg zijn er beperkte contracten. Cliënten met polissen bij deze verzekeraars kunnen in overleg zich aanmelden. Met alle andere zorgverzekeraars is er geen contract en dat betekent dat de zorg 100% vergoed wordt als u een restitutiepolis heeft.

Dit betekent dat u aan het eind van de behandeling (of uiterlijk na 1 kalenderjaar) een factuur krijgt ( volgens DBC-systematiek opgesteld) en die u zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u de factuur volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een groot percentage vergoed (gemiddeld 80 %) en dient u zelf het restant bij te betalen. Eventueel kan er afgesproken worden om alvast per sessie een bijdrage te betalen zodat u niet aan het eind veel kosten heeft.

In alle gevallen dient u wel uw eigen risico te betalen.

Voor meer informatie hierover en voor een overzicht van verzekeraars met goede restitutiepolissen verwijzen we naar http://zorgvoorkwaliteit.nu

U dient als meerderjarige ook een verwijsbrief van de huisarts te hebben voor de SGGZ.

Alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachtlijst bemiddeling. Mocht u overal lange wachttijden treffen dan kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden.