Systeembegeleiding

Vanaf 2020 is er intensieve samenwerking met Rianne van Mierlo. Zij stelt zich hieronder voor. Het is prettig dat er de mogelijkheid bestaat dat er vanuit mijn praktijk ook iemand aan huis komt en daar zaken verder uitdiept met ouders. We werken nauw samen, hebben vaak gezamenlijk overleg en stemmen veel met elkaar en ouders af.

In 2005 rondde ik mijn HBO opleiding Pedagogiek af en heb ik in de jaren daarna veel kennis en ervaring opgedaan binnen de jeugdhulpverlening. Eerst als gezinsvoogd, later als ambulant specialistisch jeugdhulpverlener. De meest complexe problematieken voortkomend uit kindermishandeling, trauma, (v) echtscheiding, gedragsproblemen, kwamen voorbij. Ik raakte bekend met methodes rondom hechting en trauma, waaronder de Slapende Honden methode en rondom veiligheid, waaronder Signs of Safety. In samenwerking met een gemotiveerde club huisartsen, Annelies van Ree, een jeugdarts en het lokale wijkteam vanuit de gemeente, leerde ik gezinssituaties snel in te schatten op de aard van hun problematiek. Een aanpak gericht op het gehele systeem, waarin het kind centraal staat, en het vormen van een steunend netwerk in de leefomgeving van het kind waren de succesfactoren. Als systeem behandelaar begeleid ik het kind binnen zijn of haar systeem. Ik werk aan het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders, richt me op herstel en verbetering van de communicatie tussen ouders en hun kind en probeer ingesleten gezinspatronen te doorbreken. Daarin heb ik een duidelijke focus op thema’s rondom hechting en trauma, waar veelal oorzaken gevonden kunnen worden van het ontstaan van de problemen.

 

Sinds juni 2020 ben ik als systeem begeleider/ gezinscoach verbonden aan de praktijk van Annelies van Ree, en begeleid ik gezinnen die opvoedvragen hebben. Ik kom in de gezinnen thuis en werk aan resultaten die ondersteunend zijn aan de behandeling van het kind bij Annelies van Ree of aan resultaten die nodig zijn als voorwerk om uiteindelijke behandeling mogelijk te maken. Ook kan de aanvraag die gedaan is bij Annelies beter passend zijn om enkel in de gezinscontext op te pakken. Dan zal de begeleiding vanuit mij in het systeem plaatsvinden ofwel in de leefomgeving/ context van het kind.

In januari 2022 ben ik van start gegaan met de Sherborne bewegingspedagogiek en Verbindend samenspel. Deze methodiek richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen bij het kind en het versterken van de hechtingsrelatie tussen het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. Middels de inzet van gerichte bewegingsvormen doen ouders en kind samen positieve ervaringen op met elkaar. Letterlijk samen ‘op de grond’ en plezier ervaren, waarbij vertrouwen en een positieve interactie de basis vormt. De inzet van de Sherborne methodiek is als aparte interventie in te zetten of kan een onderdeel uitmaken of aanvullend zijn op de totale begeleiding.

Mijn motto in de begeleiding is ‘ Laten we samen onszelf zijn’. Het grootste goed is wanneer het lukt ouders en hun kind(eren) weer terug in hun eigen kracht te zetten. Er zijn altijd redenen waarom een kind doet zoals hij doet, hoe moeilijk en belastend dit gedrag soms ook kan zijn. Samen met ouders start ik een zoektocht naar de oorzaken, en werk ik aan vertrouwen en herstel van zaken die uit balans zijn geraakt.

Meer weten? Kijk voor info op:

www.riannevanmierlo.nl

Www.LinkedIn.com/in/riannevmierlo

Www.afgestemdopvoeden.be/netwerk/Rianne-van-mierlo