Kinderen en jeugdigen

Sinds 1 januari 2023 zijn er geen contracten met de omliggende gemeentes meer. De gemeente heeft het aantal contracten drastisch terug gebracht tot een beperkt aantal aanbieders ( website link gemeente)

De mogelijkheden zijn als volgt; u kunt het zelf betalen, de tarieven zijn 125 euro per uur.

PGB, dit kunt u via de gemeente aanvragen. Ook hier bedraagt het tarief 125 euro per uur.

Onderaanneemschap; u heeft reeds hulp via een van de gecontracteerde aanbieders van de gemeente. U wilt aanvullend psychotherapie voor uw kind. Dat kan maar dan moet er een overeenkomst komen tussen de contractant en mijn praktijk. Het initiatief hiertoe neemt u zelf. Het uurtarief is onveranderd 125,=

Psychotherapie is een SGGZ behandeling.

Hulp aan 18 +

Als je behandeling komt voor gespecialiseerde zorg (SGGZ) dan zal je in samenspraak met je huisarts tot de conclusie zijn gekomen dat er  waarschijnlijk sprake is van  problemen waarbij de klachten in zijn te delen naar een diagnose. Bij de start van de behandeling in mijn praktijk zal dit met je worden besproken en zal er op grond van de zorgzwaarte en diagnose een behandeltraject binnen het ZPM (Zorg Prestatie Model) worden geopend.

De praktijk heeft enkel met CZ een contract. Voor cliënten die daar verzekerd zijn wordt de rekening rechtstreeks bij CZ ingediend. Voor alle overige verzekeraars geldt dat de factuur naar de cliënt gaat. U kunt na betaling zelf de factuur indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt er een deel vergoed.  Houd er rekening mee dat u altijd het eigen risico kwijt bent, vaak al na een aantal gesprekken.

Verzekeraars vergoeden alleen de zorg  bij een zuivere restitutiepolis. Bij alle andere polissen worden er bedragen ingehouden. Dit alles is sterk wisselend per verzekeraar; informeert u vooral daarom zelf bij uw verzekeraar

Voor meer informatie hierover en voor een overzicht van verzekeraars met goede restitutiepolissen verwijzen we naar http://zorgvoorkwaliteit.nu

Alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachtlijst bemiddeling. Mocht u overal lange wachttijden treffen dan kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden.