Kinderen en jeugdigen

De gemeente vergoedt de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt het woonplaatsbeginsel van de gezaghebbende ouder; daar waar de gezaghebbende ouder staat ingeschreven bepaald welke gemeente betaald. De praktijk heeft een contract met de regio Hart van Brabant. ( indeling gemeentes zie hieronder) Voor andere woonplaatsen geldt dat vergoeding aangevraagd kan worden, maar dat is vaak een complexe procedure.

U kunt op twee manieren bij de praktijk terecht komen;

1)  De huisarts verwijst u rechtstreeks naar de praktijk en de beschikking wordt dan door de praktijk aangevraagd.

2) via de toegang/ frontlinie in uw wijk. Iedereen kan zich melden bij het loket/ de toegang of frontlinie (GGD/ MEE/consultatiebureau) met een hulpvraag. De medewerkers daar bepalen samen met u waar u het beste geholpen kunt worden en verwijzen u. Zij zullen in die procedure ook een beschikking af geven. Deze beschikking is noodzakelijk voor de vergoeding en naamsgebonden, dwz de praktijk/instelling die daarop vernoemd wordt, krijgt u vergoed. U kunt niet met een beschikking naar een andere hulpverlenersinstelling dan vernoemd.

In de SGGZ is er sprake van complexe problematiek; de problemen van het aangemelde kind komen voort uit een (ernstige) stoornis of hangen samen met problemen binnen het gezin, de voorgeschiedenis van ouders of de complexe voorgeschiedenis van het kind ( denk aan verwaarlozing, traumata, suïcide gedachten, selectief mutisme). Binnen de SGGZ kan er langdurend behandeld worden.

Zie voor meer in formatie de website van de gemeente( www. zorginregiohartvanbrabant.nl)

Gemeentelijke indeling

Breda: om inhoudelijke redenen is het contract met deze gemeente niet verlengd. U kunt terecht bij plaatselijke aanbieders of u ontvangt geen vergoeding en betaalt de behandeling zelf.

Regio Hart van Brabant: Goirle, Riel,Hilvarenbeek, Waalwijk, Dongen, Kaatsheuvel, Tilburg, Gilze-Rijen, Oisterwijk, Heusden, Baarle-Nassau, Alphen, Chaam, Haaren, Biezenmortel.

Hulp aan 18 +

Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Met CZ is er een contract. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekaar kan. Met alle andere zorgverzekeraars is er geen contract en dat betekent dat de zorg 100% vergoed wordt als u een restitutiepolis heeft. Bij een naturapolis betaald u een deel van de kosten zelf. Ook wordt er een deel eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit alles is sterk wisselend per verzekeraar; informeert u vooral daarom zelf bij uw verzekeraar.

Concreet betekent dit dat u aan het eind van de behandeling (of uiterlijk na 1 kalenderjaar) een factuur krijgt ( volgens DBC-systematiek opgesteld)  die u zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u de factuur volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een groot percentage vergoed (gemiddeld 80 %) en dient u zelf het restant bij te betalen. Eventueel kan er afgesproken worden om alvast per sessie een bijdrage te betalen zodat u niet aan het eind veel kosten heeft.

In alle gevallen dient u wel uw eigen risico te betalen.

Voor meer informatie hierover en voor een overzicht van verzekeraars met goede restitutiepolissen verwijzen we naar http://zorgvoorkwaliteit.nu

U dient als meerderjarige ook een verwijsbrief van de huisarts te hebben voor de SGGZ.

Alle zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachtlijst bemiddeling. Mocht u overal lange wachttijden treffen dan kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden.